THỰC HIỆN QUYỀN XÂY DỰNG ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT ?

 THỰC HIỆN QUYỀN XÂY DỰNG ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT ?

 

Khi có nhu cầu xây dựng công trình trên đất, người sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua việc xin cấp Giấy phép xây dựng.

* Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng: => Link sang phần dịch vụ hành chính

Sau khi được cấp Giấy phép xây dựng và người sử dụng đất tiến hành xây dựng theo thiết kế đã được phê duyệt. Khi công trình đã hoàn thành, người sử dụng đất tiến hành thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với công trình xây dựng.

Vui lòng tham khảo bài viết: Thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với công trình xây dựng