Tin Kinh Tế Xã Hội

Tin Kinh Tế Xã Hội

Doanh nghiệp có được quyền đơn phương Chấm dứt Hợp đồng lao đồng do dịch bệnh Covid-19 không?
Doanh nghiệp có được quyền đơn phương Chấm dứt Hợp đồng lao đồng do dịch ...

Theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 38 Bộ luật lao động năm 2012, Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp “do thiên tai, hỏa hoạn hoặc ...

Xem thêm
Dịch bệnh Covid-19 có được xem là trường hợp bất khả kháng trong giao dịch dân sự không?
Dịch bệnh Covid-19 có được xem là trường hợp bất khả kháng trong giao dịch ...

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều hợp đồng dân sự, kinh doanh thương mại được ký kết không thể thực hiện được. Điều này đặt ra câu hỏi: Dịch bệnh có được xem là trường hợp bất ...

Xem thêm