Tuyên truyền đúng và đủ với sinh viên về Luật An ninh mạng

15-08-2018, 10:08 am

Ngày 10/8/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 3383/BGDĐT-GDCTHSSV hướng dẫn tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm năm 2018 - 2019.
 

Hướng dẫn tổ chức Tuần sinh hoạt công dân

Hướng dẫn tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên (Ảnh minh họa)


Theo Công văn này, bên cạnh tuyên truyền, phổ biến về các quy định pháp luật cơ bản, Bộ yêu cầu tổ chức tuyên truyền, thông tin đúng và đầy đủ đến học sinh, sinh viên về Luật An ninh mạng 2018.

Đồng thời, cần tổ chức tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; giáo dục học sinh, sinh viên khai thác hiệu quả thông tin trên internet, mạng xã hội, nâng cao khả năng tự đề kháng trước các thông tin xấu, độc hại, tiêu cực…

Ngoài ra, trong Tuần sinh hoạt này, học sinh, sinh viên sẽ được phổ biến các quy chế, quy định đào tạo; các nội dung và yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ và học tập đáng ứng nhu cầu của xã hội; thông tin về chính sách tín dụng cho học sinh, sinh viên.