Điều 175. Tội Lạm Dụng Tín Nhiệm Chiếm Đoạt Tài Sản

Tình Huống 1 - Tội Lạm Dụng Tín Nhiệm Chiếm Đoạt Tài Sản
Tình Huống 1 - Tội Lạm Dụng Tín Nhiệm Chiếm Đoạt Tài Sản

Câu hỏi: Tôi có cho ông A vay 100 triệu đồng để lấy vốn chăn nuôi, việc vay giữa tôi và ông A có thông qua giấy vay nợ (có chữ ký của hai bên). Đến thời hạn trả nợ, nhiều lần tôi thúc giục mà ông A kiên quyết không chịu trả. Mặc dù tôi thấy, ông A mua nhiều đồ đạc mới, sửa sang lại ...

Tim hiểu thêm