Điều 189. Tội Sản Xuất Buôn Bán Hàng Cấm

Tình Huống 1 - Tội Sản Xuất Buôn Bán Hàng Cấm
Tình Huống 1 - Tội Sản Xuất Buôn Bán Hàng Cấm

Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi, hàng cấm là hàng gì? Những hình thức phạm tội liên quan đến hàng cấm? Tiêu thụ sản xuất kinh doanh hàng cấm bị xử lý như thế nào? Tôi xin cảm ơn!

Tim hiểu thêm