Điều 200. Tội Trốn Thuế

Tình Huống 1 - Tội Trốn Thuế
Tình Huống 1 - Tội Trốn Thuế

Câu hỏi: Sếp tôi cùng các cộng sự của mình đã chỉ đạo bộ phận kế toán lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, nâng khống các khoản chi phí mua vật tư, sang chiết, đóng gói, vận chuyển... để trốn thuế thu nhập doanh nghiệp lên đến hơn 5 tỷ đồng. Vậy hành vi này bị xử lý ra sao, mức phạt ...

Tim hiểu thêm