Điều 218. Tội Vi Phạm Quy Định Về Bán Đấu Giá Tài Sản