Điều 268: Tội Cản Trở Giao Thông Đường Sắt

Tình Huống 1 - Điều 268: Tội Cản Trở Giao Thông Đường Sắt
Tình Huống 1 - Điều 268: Tội Cản Trở Giao Thông Đường Sắt

Hôm vừa rồi, chú tôi có để đàn dê đi qua đường sắt, vì chủ quan rằng tàu sẽ không chạy đến nên chú tôi thả dê cho qua tự do. Vì đàn dê cũng nhiều nên lúc dê chưa chạy qua xong thì tàu đến, tàu có cán qua và chết mất mấy con, tôi có nghe mọi người nói việc ...

Tim hiểu thêm