Dấu hiệu pháp lý của nhóm các tội xâm phạm an toàn giao thông được pháp luật quy định như thế nào?

Câu hỏi: Dấu hiệu pháp lý của nhóm các tội xâm phạm an toàn giao thông được pháp luật quy định như thế nào?

 

Trả lời: Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật TNHH Đại Tâm. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

  1.      Định nghĩa

    Các tội xâm phạm an toàn giao thông là các tội quy định đối với người (có năng lực hành vi dân sự và từ đủ 16 tuổi trở lên, ngoại trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 265 và khoản 4 Điều 266, người phạm tội có thể từ đủ 14 tuổi trở lên) có những hành vi vô ý gây nguy hiểm cho xã hội xâm phạm quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ hoặc đường hàng không.

  1.      Phân loại

    Các tội xâm phạm an toàn giao thông được quy định tại Mục 1 Chương XXI BLHS bao gồm 25 Điều được chia thành năm nhóm:

  •      Nhóm các tội phạm xâm phạm an toàn giao thông đường bộ (có 7 tội thuộc nhóm này) bao gồm từ Điều 260 đến Điều 266.

    Các tội phạm xâm phạm an toàn giao thông là các tội phạm quy định đối với người (có năng lực trách nhiệm dân sự, từ đủ 16 tuổi trở lên, ngoại trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 265 và khoản 4 Điều 266, người phạm tội có thể từ đủ 14 tuổi trở lên) có những hành vi vô ý gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến những quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ. Hành vi của người phạm tội thuộc nhóm này phải gây ra thiệt hại và thiệt hại được định lượng trong điều luật thì mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự (trừ Điều 265): Làm chết người; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng (riêng với tội đua xe trái phép quy định tại Điều 266 thì, thiệt hại được quy định là: Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; Gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.).

  •      Nhóm các tội xâm phạm an toàn giao thông đường sắt (có 5 tội thuộc nhóm tội này): bao gồm từ Điều 267 đến Điều 271.

     Nhóm các tội phạm xâm phạm an toàn giao thông đường sắt là các tội quy định đối với người (có năng lực trách nhiệm dân sự và từ đủ 16 tuổi trở lên) có những hành vi vô ý gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến những quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường sắt. Hành vi của người phạm tội thuộc nhóm này phải gây ra thiệt hại và thiệt hại được định lượng trong điều luật thì mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự: Làm chết người; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

  •      Nhóm các tội xâm phạm an toàn giao thông đường thủy (có 6 tội thuộc nhóm này): bao gồm từ Điều 272 đến Điều 276 và Điều 284.

     Nhóm các tội phạm xâm phạm an toàn giao thông đường thuỷ, đường hàng hải là các tội quy định đối với người (có năng lực trách nhiệm dân sự và từ đủ 16 tuổi trở lên) có những hành vi vô ý gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến những quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thuỷ, đường hàng hải. Hành vi của người phạm tội thuộc nhóm này phải gây ra thiệt hại và thiệt hại được định lượng trong điều luật thì mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự (trừ Điều 284): Làm chết người; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

  •      Nhóm các tội xâm phạm an toàn giao thông đường không (có 4 tội thuộc nhóm này): bao gồm từ Điều 277 đến Điều 280.

     Nhóm các tội xâm phạm an toàn giao thông đường không là các tội quy định đối với người (có năng lực trách nhiệm dân sự, từ đủ 16 tuổi trở lên) có những hành vi cố ý gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến những quy định cảu pháp luật về an toàn giao thông đường không.

  •      Nhóm các tội xâm phạm các công trình giao thông, chiếm đoạn tàu bay, tàu biển, vi phạm các quy định về hàng không, hàng hải của Việt Nam (có 4 tội thuộc nhóm này): bao gồm từ Điều 281, 282, 283 và 284.

Nhóm các tội phạm này là các tội quy định đối với người (có năng lực trách nhiệm dân sự và từ đủ 16 tuổi trở lên, đối với các tội quy định tại Điều 282 và 283 người phạm tội có thể là người nước ngoài) có những hành vi cố ý gây nguy hiểm, xâm phạm những quy định pháp luật về hàng hải, hàng không, quản lý các công trình giao thông, quyền sở hữu tàu bay, tàu biển.

Công ty Luật TNHH Đại Tâm chịu trách nhiệm về nội dung trả lời với câu hỏi trên và giữ bản quyền. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua Tổng đài 24/7 gọi số: 1900.9244 để nhận được sự tư vấn hoặc gửi thắc mắc đến Email: tuvan@luatdaitam.vn để được hỗ trợ cụ thể hơn.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.