QUYỀN SỞ HỮU ĐẤT ĐAI ĐƯỢC PHÁP LUẬT VIỆT NAM QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO ?