Điều 157. Tội Bắt, Giữ Hoặc Giam Người Trái Pháp Luật

Tình Huống 1 -  Tội Bắt, Giữ Hoặc Giam Người Trái Pháp Luật
Tình Huống 1 - Tội Bắt, Giữ Hoặc Giam Người Trái Pháp Luật

Câu hỏi: Chồng tôi (anh B) đi vào nhà dân thu tiền điện (do khi ngồi bàn thu gia đình này không lên đóng). Lúc 3h chiều cùng ngày, chồng tôi vào thu tiền tại nhà bà M. Vừa vào nhà, bà M (hoàn toàn bình thường) chốt cửa cầm dao uy hiếp không cho chồng tôi ra ngoài. 30 phút ...

Tim hiểu thêm

CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN TỰ DO CỦA CON NGƯỜI, QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA CÔNG DÂN