Điều 158. Tội Xâm Phạm Chỗ Ở Của Người Khác

Tình Huống 1 - Tội Xâm Phạm Chỗ Ở Của Người Khác
Tình Huống 1 - Tội Xâm Phạm Chỗ Ở Của Người Khác

Câu hỏi: Tôi bị nhà hàng xóm hành hung, hăm dọa phải dọn đi chỗ khác ở. Sau đó hàng xóm làm cổ khóa lại không cho tôi vào nhà của tôi. Xin hỏi luật sư có thể tố cáo nhà hàng xóm công nhiên chiếm đoạt tài sản người khác có được không?

Tim hiểu thêm

CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN TỰ DO CỦA CON NGƯỜI, QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA CÔNG DÂN