Điều 186. Tội Từ Chối Hoặc Trốn Tránh Nghĩa Vụ Cấp Dưỡng

Tình Huống 1 - Tội Từ Chối Hoặc Trốn Tránh Nghĩa Vụ Cấp Dưỡng
Tình Huống 1 - Tội Từ Chối Hoặc Trốn Tránh Nghĩa Vụ Cấp Dưỡng

Câu hỏi: Bà H có con trai duy nhất là anh A, sau khi kết hôn anh A chuyển đến một nơi khác sống và để bà cụ ở lại một mình. Anh không về thăm cũng không chu cấp tiền cho bà. Vậy, anh A có phải chịu trách nhiệm hình sự về tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng không?

Tim hiểu thêm