Điều 235: Tội Gây Ô Nhiễm Môi Trường

Tình Huống 1 - Tội Gây Ô Nhiễm Môi Trường
Tình Huống 1 - Tội Gây Ô Nhiễm Môi Trường

Câu hỏi: Nơi tôi đang sinh sống là khu dân cư, đông trẻ em và người già, thời gian gần đây có 1 hộ gia đình kinh doanh Xay sát nhựa và gia công các chi tiết bằng nhựa. Thời gian hoạt động từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối mà không sử dụng bất kỳ phương pháp chống ồn, chống ô nhiễm môi trường. Hằng ...

Tim hiểu thêm