Điều 243: Tội Hủy Hoại Rừng

Tình Huống 1 - Tội Hủy Hoại Rừng
Tình Huống 1 - Tội Hủy Hoại Rừng

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước được phụ trách quy hoạch vùng đất lâm nghiệp đã được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất lâm nghiệp sang đất nông nghiệp để cấp đất cho đồng bào dân tộc thiểu số (thời điểm tôi vi phạm chưa có Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng của UBND ...

Tim hiểu thêm