Điều 252: Tội Chiếm Đoạt Chất Ma Túy

Tình Huống 1 - Tội Chiếm Đoạt Chất Ma Túy
Tình Huống 1 - Tội Chiếm Đoạt Chất Ma Túy

Câu hỏi: Xin chào luật sư, tôi có thắc mắc xin hỏi ý kiến mọi người về một tình huống sau: A thấy B đeo túi xách liền chạy tới giật túi rồi chạy được vào ngõ nhỏ. A mở túi ra xem và phát hiện bên trong túi là chất ma túy, đúng lúc đó người dân chạy ra bắt được và giao cho ...

Tim hiểu thêm