Câu 39: Điều 256: Tội Chứa Chấp Việc Sử Dụng Trái Phép Chất Ma Túy

Tình Huống 1 - Tội Chứa Chấp Việc Sử Dụng Trái Phép Chất Ma Túy
Tình Huống 1 - Tội Chứa Chấp Việc Sử Dụng Trái Phép Chất Ma Túy

Câu hỏi: Xin tư vấn cho tôi được biết hành vi như thế nào là hành vi chưa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy? Giả sử ông A có con là B nghiện ma túy, B thường xuên sử dụng ma túy trong nhà nhưng ông A bỏ mặc B muốn làm gì thì làm. Vậy ông A có phạm tội chứa chấp việc sử dụng ...

Tim hiểu thêm