Điều 353. Tội Tham Ô Tài Sản

Tình Huống 1 - Điều 353. Tội Tham Ô Tài Sản
Tình Huống 1 - Điều 353. Tội Tham Ô Tài Sản

Thưa luật sư, A được phân công làm chuyên viên khách hàng Dịch vụ Chợ thuộc phòng giao dịch huyện của Ngân hàng Thương mại cổ phần. Nhiệm vụ của A là phụ trách công tác thẩm định, đề xuất cho vay, thu nợ góp hàng ngày của các tiểu thương tại các chợ trên đại bàn được phân công. ...

Tim hiểu thêm