Điều 360. Tội Thiếu Trách Nhiệm Gây Hậu Quả Nghiêm Trọng

Tình Huống 1 - Điều 360. Tội Thiếu Trách Nhiệm Gây Hậu Quả Nghiêm Trọng
Tình Huống 1 - Điều 360. Tội Thiếu Trách Nhiệm Gây Hậu Quả Nghiêm Trọng

Chào luật sư! Tôi xin hỏi một vấn đề như sau: Năm 2011 tôi là cán bộ hợp đồng của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. Tôi đã tham gia vào công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) cho 09 hộ gia đình (chuyển đất nông nghiệp thành đất thổ cư), do tại thời điểm đó tôi mới về ...

Tim hiểu thêm