Điều 377. Tội Lợi Dụng Chức Vụ, Quyền Hạn Giam, Giữ Người Trái Pháp Luật

Tinh Huống 1 - Điều 377. Tội Lợi Dụng Chức Vụ, Quyền Hạn Giam, Giữ Người Trái Pháp Luật
Tinh Huống 1 - Điều 377. Tội Lợi Dụng Chức Vụ, Quyền Hạn Giam, Giữ Người Trái Pháp Luật

Xin chào Luật sư tôi là Nguyễn Thị Minh, tôi muốn tìm hiểu về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn giam, giữ người trái pháp luật theo Bộ luật hình sự năm 2015. Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi về dấu hiệu pháp lý của tội này? Hình phạt như thế nào?

Tim hiểu thêm