Điều 382. Tội Cung Cấp Tài Liệu Sai Sự Thật Hoặc Khai Báo Gian Dối

Tình Huống 1 - Điều 382. Tội Cung Cấp Tài Liệu Sai Sự Thật Hoặc Khai Báo Gian Dối
Tình Huống 1 - Điều 382. Tội Cung Cấp Tài Liệu Sai Sự Thật Hoặc Khai Báo Gian Dối

Tôi hiện đang là nạn nhân của vụ án vi phạm quy định về điều kiện giao thông đường bộ. H là người làm chứng trong vụ án của tôi, tuy nhiên, do H đã được gia đình bị cáo mua chuộc nên đưa ra lời khai không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của tôi. Đề nghị Luật sư tư vấn, hành vi khai ...

Tim hiểu thêm