CHỦ THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

CHỦ THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

Theo quy định tại Điều 586 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về chủ thể có nghĩa vụ phải bồi thường do hành vi gây thiệt hại của mình hoặc do người khác gây ra, trách nhiệm bồi thường được quy định như sau:

+ Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.

+ Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu.

+ Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

+ Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.

Tình Huống 4: Năng Lực Chịu Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Của Cá Nhân
Tình Huống 4: Năng Lực Chịu Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Của Cá Nhân

Gia đình tôi có một bé trai 10 tuổi. Trong khi chơi đùa thì bị một đứa trẻ hàng xóm xô ngã, phải khâu nhiều mũi ở trán. Chúng tôi có yêu cầu nhà hàng xóm bồi thường để điều trị cho con, nhưng bên hàng xóm không đồng ý với lý do rằng con của họ mới 13 tuổi, vẫn còn ...

Tim hiểu thêm
Tình Huống 2: Chủ Thể Chịu Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng?
Tình Huống 2: Chủ Thể Chịu Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng?

A là học sinh lớp 8(14 tuổi) một hôm trên đường đi học bằng chiếc xe đạp mini Nhật, do tính thích thể hiện trước các bạn gái, thấy xung quanh nhiều bạn gái đi cùng đường với mình A liền lượn lách, đánh võng, không làm chủ được chiếc xe đạp dẫn đến việc đâm vào ông C- 75 tuổi đang đi bộ tập thể ...

Tim hiểu thêm
Tình Huống 3: Liên Đới Chịu Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại
Tình Huống 3: Liên Đới Chịu Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại

P và Q (16 tuổi) là học sinh lớp 10 cùng đi học về bằng chiếc xe đạp nam gióng ngang. P ngồi trên yên và đạp pê-đan; Q ngồi trên gióng ngang điều chỉnh tay lái. Khi đang ngênh ngang phóng xe đạp trên vỉa hè, do mải cười đùa, họ đã đâm xe vào cụ T – 79 tuổi đang đi bách bộ, làm cụ ngã, ...

Tim hiểu thêm