Điều 332. Tội Trốn Tránh Nghĩa Vụ Quận Sự

Tình Huống 1 - Điều 332. Tội Trốn Tránh Nghĩa Vụ Quận Sự
Tình Huống 1 - Điều 332. Tội Trốn Tránh Nghĩa Vụ Quận Sự

Cháu tôi (tên Tùng) 18 tuổi và đủ điều kiện thi hành nghĩa vụ quân sự theo luật định, được Ban chỉ huy quân sự quận lện gọi nhập ngũ, nhưng đến ngày quy định, Tùng đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. Vậy, xin hỏi Luật sư thời gian đi nghĩa vụ quân sự là bao lâu? Nếu cháu ...

Tim hiểu thêm