Điều 347. Tội Vi Phạm Quy Định Về Xuất, Nhập Cảnh; Tội Ở Lại Việt Nam Trái Phép