Điều 339. Tội Giả Mạo Chức Vụ, Cấp Bậc, Vị Trí Công Tác

Tình Huống 1 - Điều 339. Tội Giả Mạo Chức Vụ, Cấp Bậc, Vị Trí Công Tác
Tình Huống 1 - Điều 339. Tội Giả Mạo Chức Vụ, Cấp Bậc, Vị Trí Công Tác

Kính gửi luật sư, Tôi có tình huống sau xin được tư vấn: Công ty B chuyên cung cấp dụng cụ y tế, chi nhánh của công ty B ký hợp đồng thời hạn 1 năm với Trung tâm Y tế ABCD. Hợp đồng mua bán được kí giữa giám đốc (GĐ) trung tâm (TT) với GĐ chi nhánh (được sự ủy quyền của GĐ công ty). Do tin tưởng nhau nên hai ...

Tim hiểu thêm