THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯA NIÊM YẾT

Câu hỏi: Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong Công ty cổ phần chưa niêm yết được pháp luật hiện nay quy định như thế nào?

Trả lời: Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật TNHH Đại Tâm. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Trong công ty ty cổ phần chưa niêm yết, cổ đông có quyền chuyển nhượng cổ phần phổ thông và các cổ phần khác do mình đang nắm giữ, theo đó, việc chuyển nhượng cổ phần mỗi loại khác nhau sẽ có những điều kiện chuyển nhượng và thủ tục riêng. Cụ thể như sau:

- Chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập:

+ Điều kiện chuyển nhượng:

       Theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 119 Luật doanh nghiệp 2014, trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó

       Như vậy, điều kiện chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập là:

       - Cổ đông sáng lập tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông này cho cổ đông sáng lập khác;

       - Trong thời hạn 03 năm kể từ  ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông;

       - Sau thời hạn năm kể từ  ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông đăng ký mua tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp cho người không phải là cổ đông sáng lập. 

+ Thủ tục chuyển nhượng:

       Cổ đông sáng lập khi chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người khác cũng phải thực hiện theo thủ tục sau:

       - Các bên liên quan ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

       - Tiến hành lập biên bản xác nhận về việc đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần.

       - Tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông để thông qua việc chuyển nhượng cổ phần.

       - Tiến hành chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty.

       - Tiến hành đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập theo quy định của pháp luật.

       - Chuyển nhượng cổ phần khác:

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần, người nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

Vốn điều lệ của công ty không đổi, số cổ phần nắm giữ, tỷ lệ sở hữu cổ phẩn của các cổ đông không đổi.

+ Thủ tục chuyển nhượng:

- Các bên liên quan ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;

- Tiến hành lập biên bản xác nhận về việc đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần.

- Tiến hành chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông.

- Tiến hành đăng ký cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên với Cơ quan đăng ký kinh doanh (nếu có).

Công ty Luật TNHH Đại Tâm chịu trách nhiệm về nội dung trả lời với câu hỏi trên và giữ bản quyền. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua Tổng đài 24/7 gọi số: 1900.9244 để nhận được sự tư vấn hoặc gửi thắc mắc đến Email: tuvan@luatdaitam.vn để được hỗ trợ cụ thể hơn.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.