THUẾ - TÀI CHÍNH

 

Tình huống 2 - Các Loại Thuế Doanh Nghiệp Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành
Tình huống 2 - Các Loại Thuế Doanh Nghiệp Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành

Công ty có trụ sở chính đặt tại Thành phố Long Xuyên, chịu thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp là 22%. Công ty nuôi cá tra tại vùng nuôi ở Thoại sơn (địa bàn đặc biệt khó khăn), vậy phần doanh thu phát sinh từ việc bán cá tra từ vùng nuôi trên có cần đăng ký dự án đầu tư, xin giấy ...

Tim hiểu thêm
Tình huống 3 - Các Loại Thuế Doanh Nghiệp Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành
Tình huống 3 - Các Loại Thuế Doanh Nghiệp Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành

Công ty thuê đất của Nhà nước 50 năm, trả tiền thuê đất hàng năm cho Nhà nước; trên đất có nhà cửa của Công ty. Vậy khi sang nhượng quyền sử dụng đất, Công ty sẽ xuất hóa đơn, hạch toán giảm tài sản, còn phần nhượng quyền sử dụng đất này có phải nộp thuế không, những loại thuế nào? (hiện ...

Tim hiểu thêm
Tình huống 4 - Các Loại Thuế Doanh Nghiệp Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành
Tình huống 4 - Các Loại Thuế Doanh Nghiệp Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành

. Thưa Luật sư, Công ty tôi thành lập năm 2014, theo Thông tư 119/2014/TT-BTC được đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ. Nhưng vì là doanh nghiệp mới, luật thuế lại thay đổi nhanh, nên nếu đăng ký phương pháp khấu trừ ngay theo hướng dẫn của Thông tư 119/2014/TT-BTC thì DN lại rất thiệt thòi về thuế GTGT do hàng tồn kho ...

Tim hiểu thêm
Tình huống 5 - Các Loại Thuế Doanh Nghiệp Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành
Tình huống 5 - Các Loại Thuế Doanh Nghiệp Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành

Công ty chúng tôi có thuê nhà của cá nhân với giá trị dưới 100 triệu đồng/năm. Nhưng ngoài khoản cho thuê nhà, cá nhân đó còn có thu nhập từ tiền lương hưu cao. Vậy khi trả cá nhân đó tiền thuê nhà, chúng tôi có phải khấu trừ thuế TNCN (trong hợp đồng thuê nhà ghi ...

Tim hiểu thêm
Tình huống 6 - Các Loại Thuế Doanh Nghiệp Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành
Tình huống 6 - Các Loại Thuế Doanh Nghiệp Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành

Nhân viên đi công tác nước ngoài thanh toán chi phí ăn ở bằng thẻ tín dụng của cá nhân (chi phí trên 20 triệu đồng tất cả có hóa đơn đặt thù của nước ngoài mang tên cá nhân công tác). Khi về công ty thanh toán lại cho cá nhân bằng tiền mặt thì có được xem là hợp ...

Tim hiểu thêm
Tình huống 1 - Trách Nhiệm Của Doanh Nghiệp Trong Quá Trình Kê Khai Và Nộp Thuế
Tình huống 1 - Trách Nhiệm Của Doanh Nghiệp Trong Quá Trình Kê Khai Và Nộp Thuế

Chúng tôi là công ty dịch vụ. Chúng tôi thường mua hàng hóa ở nước ngoài. Sau đó chúng tôi bán cho các tàu của Việt nam đến nước đó. Chúng tôi đăng ký hóa đơn GTGT. Sau đó chúng tôi xuất Hóa đơn các mặt hàng cho chủ tàu ở Việt Nam. Chúng tôi không ...

Tim hiểu thêm
Tình huống 7 - Khái Niệm Và Phân Loại Kế Toán Tài Chính
Tình huống 7 - Khái Niệm Và Phân Loại Kế Toán Tài Chính

Kê toán lập tờ khai thuế GTGT ghi sai chỉ tiêu 22, trong năm 2015 đã điều chỉnh nhưng không đưa số liệu vào chỉ tiêu 38. Số liệu đến 31/12/2015 đúng và đã bằng không. Đến tháng 5/2016 mới phát hiện kế toán lập bổ sung điều chỉnh sai, bây giờ phải điều chỉnh như thế nào, trên chi cục thuế họ đòi lập quyết ...

Tim hiểu thêm